Zorg Groep Beek & Elsresidentie: Wat gebeurt er na 11 mei? #Zorghelden

Petra TummersGeen categorie

Langzaam kantelt de onwerkelijke coronawereld sinds de lockdown op 23 maart terug naar de vertrouwde wereld. De eerste stip op de horizon is 11 mei. Er blijft een dalende trend in de IC’s zichtbaar en reguliere behandelingen en operaties voor patiënten komen langzaam weer op gang. Dit is goed nieuws voor ons allemaal!  

Onze thuiszorg, huishoudelijke hulp en verpleeghuiszorg hebben sinds 23 maart op volle toeren doorgewerkt. Dit zal ook de komende maanden nodig blijven om alle uitgestelde operaties en behandelingen aan te kunnen. Wij hebben in de tussentijd de zorg vanuit de Wmo, Zvw en Wlz gecontinueerd en ook nieuwe cliënten in zorg genomen.

Het doet ons dan ook goed om te zien dat wij als baken in tijden van een zorgcrisis ook een lichtpunt kunnen zijn voor vele cliënten die verstoken zijn van hun familie en/of vrienden. Ook de huishoudelijke hulp is gewoon ontzettend belangrijk om onze cliënten van hulp te voorzien en te bekijken of het nog goed met ze gaat. Vaak waren wij dan ook de enige ter plaatse. 

Als organisatie hebben wij genoeg beschermingsmiddelen. Het personeel wordt getest en wanneer nodig worden de bewoners van de Elsresidenties getest. Zo houden wij de vinger aan de pols om de gezondheid van iedereen in de gaten te houden en blijven we proberen het corona virus buiten de deuren van de Elsresidenties te houden. Dit lukt tot nu toe goed, maar het vraagt offers van familie en mantelzorgers. Zij blijven verstoken van innig contact met hun geliefden.

Wij volgen de actuele richtlijnen en protocollen en gaan samen met ons team en cliëntenraad ons verder voorbereiden op de heropening en bezoek aan de Elsresidenties. Hierin volgen wij nauwgezet de resultaten van de eerste 25 verpleeghuizen in Nederland die opengaan per 11 mei. Wij vragen dan ook nog even geduld, en vertrouwen.

Volg de richtlijnen, blijf gezond, let op elkaar, en help elkaar waar het kan!

Zorg Groep Beek & Elsresidentie

#Zorghelden