Komt u in aanmerking voor Thuiszorg / Wijkverpleging?
Om in aanmerking te komen voor zorg thuis heeft u in principe voor Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Huishoudelijke Hulp een indicatie nodig. Natuurlijk kan dit ook particulier ingezet worden bij Zorg Groep Beek. Voor Persoonlijke Verzorging en Verpleging kan Zorg Groep Beek de juiste indicatie opmaken in combinatie met de beste hulp. Als het thuis niet meer gaat met deze zorg thuis en / of WMO, dan kunt u alsnog opgenomen worden in een verpleeghuis. Het is ook mogelijk deze verpleeghuiszorg middels een Volledig Pakket Thuis (VPT), in te zetten. Ook daarvoor kunt u Zorg Groep Beek en de Elsresidentie inschakelen. Voor deze indicaties is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk.

Onze ervaren en HBO opgeleide Wijkverpleegkundige bepaalt op basis van uw gegevens of u hulp nodig heeft, in welke vorm en hoeveel. Anderzijds kan zij ook adviseren en ondersteunen bij de aanvragen om de juiste indicatie te verkrijgen. Met de juiste zorgindicatie kunt U Zorg in Natura of zorg via een Persoonsgebonden Budget inkopen. Indien er geen, of onvoldoende indicatie, wordt afgegeven kunnen wij u altijd particuliere thuiszorg leveren.

Gemeente
Vanaf 2015 is de begeleiding ook over naar de WMO, en wordt dit behartigd door uw gemeente. Sinds 2007 wordt ook al de huishoudelijke verzorging door uw gemeente geregeld middels de WMO. Als u een vorm van Huishoudelijke zorg of Begeleiding wilt aanvragen, neemt u daarvoor allereerst contact op met het WMO loket in uw gemeente. Bij het WMO loket wordt uw aanvraag genoteerd en vervolgens neemt een indicatieadviseur contact met u op. Deze adviseur bespreekt met u uw hulpvraag en beoordeelt of u in aanmerking komt hiervoor. Dat advies krijgt u in de vorm van een indicatiebesluit, dit kan zijn huishoudelijke verzorging basis of huishoudelijke verzorging plus, maar ook Begeleiding in de complexiteit licht, matig of zwaar. Is het indicatiebesluit positief, dan kunt U kiezen wie deze zorg gaat leveren, eventueel via een persoonsgebonden budget (PGB) om zelf uw zorg te regelen en in te kopen.

Voor meer vragen over zorg thuis in de Gemeente Beek, Stein, SittardGeleen en Schinnen kunt u contact met ons opnemen door ons contactformulier in te vullen of te bellen naar 046 – 26 00 113.