phone+31(0)46 - 26 00 113
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd).
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) regelt de rechten van een cliënt met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg ontvangt.

De Wzd sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie, zodat mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Meer informatie over deze wet kunt u hier vinden.
Hier vindt u meer uitleg over de Wet zorg en dwang en in welke situaties deze wet van toepassing is.

Heeft u meer vragen over de wet zorg en dwang?

Vraag dan naar de zorgverantwoordelijken op onze locaties. Zij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wilt u een Wzd-klacht indienen?

Neem in eerste instantie contact op met de zorgverlener en/of zorgcoördinator om te proberen samen tot een oplossing te komen.

Komt u hier niet samen met de zorgverlener en/of zorgcoördinator uit?

  • Dan kunt u ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Zorg Groep Beek. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg Groep Beek is te vinden onder het kopje contact.
  • Tevens is binnen de Wet zorg en dwang geregeld dat iedere cliënt met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie recht heeft op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).
    Voor ondersteuning of bij vragen over de Wzd of onvrijwillige zorg kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Susan Hermans van Adviespunt Zorgbelang.
    Telefoonnummer: 06-34576990
    E-mail: susanhermans@burgerkracht-limburg.nl
    Meer informatie over het werk van de CVP is te vinden op de website van Adviespunt Zorgbelang

Zorg Groep Beek is aangesloten bij de KCOZ. De Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN, samen met cliënten- organisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en het LSR. De KCOZ is er voor klachten over de Wet zorg en dwang en heeft ook een eigen website: www.kcoz.nl. De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden genoemd. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend. Iedereen die overweegt om een Wzd-klacht in te dienen, kan contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze is onafhankelijk van de zorgaanbieder en heeft onder meer de taak om cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden te adviseren en bij te staan bij het doorlopen van de klachtenprocedure.