phone+31(0)46 - 26 00 113
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Ons netwerk

Zorg Groep Beek werkt continue aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Dit houdt in dat wij voortdurend leren door middel van externe scholing, het intern overdragen van kennis aan elkaar over maar maken wij ook gebruik van de partners uit ons netwerk.
Onderstaand zijn de leernetwerken weergegeven waarin wij participeren.

Bestuurder

 • De cliëntenraad van Zorg Groep Beek wordt vertegenwoordigd door:
 • Voorzitter: Ralph Herben
  Mijn naam is Ralph Herben en ik ben per 1 november 2021 lid van de cliëntenraad ZGB. Ik ben 51 jaar oud, woonachtig in Maastricht, getrouwd en heb 1 zoon van 14 jaar oud. Op dit moment ben ik werkzaam bij Universiteit Maastricht als vastgoedontwikkelaar. Voorheen heb ik meerdere woon-zorgcomplexen gebouwd waaronder ook de Elsresidentie in Sittard. Goede zorg wordt met de jaren steeds belangrijker maar tevens ook schaarser. Kleinschalige zorg met persoonlijke aandacht zijn daarbij onmisbaar. Om me heen wordt iedereen snel ouder en hulpbehoevender. Al jaren ben ik mantelzorger voor mijn moeder en vrijwilliger bij de stichting “Met Je Hart Maastricht” waarmee we uitjes plannen met eenzame ouderen.
  Als lid van de cliëntenraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van alle cliënten van Zorg Groep Beek. Met name de menselijke maat spreekt me hierbij erg aan.
 • Algemeen lid: Marie-Jose Vleugels  
  Mijn naam is Marie-José Vleugels en per 1 januari 2022 maak ik deel uit van de cliëntenraad van Zorg Groep Beek. Ik heb zelf een achtergrond als verpleegkundige. Op dit moment werk ik als researchcoördinator vaatchirurgie in het Maastricht UMC+. Verder ben ik pas een promotietraject gestart naar ACP en palliatieve zorg bij patiënten met ernstig perifeer vaatlijden. Ik ben getrouwd en heb een zoontje van bijna 3.
  Wat mij aanspreekt in Zorg Groep Beek is de kleinschalige zorg, waarbij de cliënt als persoon wordt gezien en behandeld. Er is ruimte voor warmte, menselijkheid en begrip, iets wat erg belangrijk is de zorg voor de oudere medemens. Als cliëntenraad kunnen wij dit alleen maar een warm hart toedragen en zullen we zoeken naar manieren om de zorg nog beter op de cliënt aan te laten sluiten. Ook door aandacht aan de medewerker te besteden. Want laten we niet vergeten, daar staat of valt de ouderenzorg mee.
 • Algemeen lid: Karin Luijpers
  Ik ben Karin Luijpers-Massop en ben sinds 1 jaar lid van de cliëntenraad van Zorg Groep Beek. Vele van jullie lezers zullen mij kennen. Ik ben een oud-collega. Ik heb ongeveer 5 jaar gewerkt bij ZGB als wijkverpleegkundige en aan het genieten van mijn pensioen. Vorig jaar zomer werd ik benaderd of ik interesse had om deel te nemen in de cliëntenraad. Hier heb ik ja op gezegd en vanaf november 2020 ben ik lid. Het was even zoeken naar balans. Door de corona was er weinig tot geen contact met elkaar. Wat ik heel belangrijk vind is de visie die ZGB uitdraagt. De kleinschaligheid. De korte lijnen.
  Als geen ander weet ik hoe tevreden de cliënten zijn, het zorgpersoneel met liefde en plezier voor hun cliënten zorgen. Je ziet dit ook terug in de clienttevredenheid en de medewerkerstevredenheid onderzoeken. Hier blijf ik mij voor inzetten. Dat de kwaliteit, werkplezier en de tevredenheid even hoog blijft zoals het al jaren is samen met alle anderen die binnen ZGB betrokken zijn.
 • Algemeen lid: Mirjam de Wit
  Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en ben ook al oma van een kleinzoon. Ik werk een paar uurtjes per week als vrijwilliger en heb 34 jaar als IG-er gewerkt, maar helaas laat mijn gezondheid dat niet meer toe. Daarom nu ook de stap gemaakt om lid te worden van de cliëntenraad.
 • Algemeen lid: Charles Willems
  Mijn naam is Charles Willems en ben sinds april 2024 lid van de cliëntenraad van Zorg Groep Beek (ZGB). Ik ben 71 jaar oud, afkomstig uit Geleen en woon sinds 1994 in Beek. Ben getrouwd en vader van 4 jongens (dertigers). Mijn eigen onderzoek en advieswerk stond in het teken van het gebruik van technologie bij de ondersteuning van zelfredzaamheid. Tot aan mijn pensioen bij de hogeschool heb ik nauw samengewerkt met instellingen gericht op ouderenzorg. In mijn vrije tijd was ik lid van de gemeenteraad van Beek. Nu is er ruimte ontstaan voor andere activiteiten. ZGB spreekt mij aan omdat het kleinschaligheid hoog in het vaandel heeft staan. Zorg nabij organiseren vergt een goed samenspel tussen mensen en middelen. Bewoner én zorgverlener bepalen in samenspraak wat een goed evenwicht kan zijn tussen mogen, kunnen en willen. En dat in een omgeving waar menselijkheid en niet bureaucratie de doorslag geeft. Mijn motto als onderzoeker en vader was “de mogelijkheden benutten”. Vanuit die optiek zal ik me inzetten als lid van de cliëntenraad van ZGB.
 • U kunt contact opnemen met de cliëntenraad door via het contactformulier de optie 'cliëntenraad' aan te klikken, uw mail komt dat direct bij de cliëntenraad terecht.
  Ga hier naar het contactformulier.
 

 • Wij raden al onze cliënten aan om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener om goede en duidelijke afspraken te maken. Tenslotte is het uw zorgplan wat we samen overeengekomen zijn. Wilt dit nog niet lukken, bent u ontevreden of wilt u een klacht in vertrouwen bespreken? Neem dan contact op onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. In het kader van de Wkkgz zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie zorg.
  Klik hier voor meer informatie daarover.
 • Indien u een bericht wilt sturen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, vul dan het contactformulier in en selecteer 'klachtenfunctionaris'. Onze klachtenfunctionaris ontvangt dan rechtstreeks uw bericht. 
  Belangrijk: voor onvrijwillige zorg betreffende een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking betreft het dan een klacht inzake de Wet Zorg en Dwang (WZD).
  Klik hier voor meer informatie.
 • De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg Groep Beek wordt vertegenwoordigd door:
  Nico Frissen, te bereiken op 06 – 1001 2542

 • Kennisoverdracht HR-wetgeving, HR-actualiteiten, onderling info uitwisselen en netwerken
 • 3 maal per jaar

 • Input, klankbord t.b.v. kwaliteit/beleid in de sector t.b.v. o.a. vormgeving kwaliteitskader, interne audit (extern georganiseerd)
 • 1-2 maal per jaar

 • Overleg en reflectie over bestuur, organisatie, en bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de governance code zorg
 • 4 maal per jaar
 • De Raad van Commissarissen van Zorg Groep Beek wordt vertegenwoordigd door:
  Voorzitter
  Ed Slangen 1e termijn tot 1 oktober 2025 
  Algemene leden
  Glenn van der Heijden, 2e termijn tot mei 2025
  Giovanni Coenen, 1e termijn tot 1 oktober 2025
  Romain Wijckmans, 1e termijn tot september 2028
  Reglement Raad van Commissarissen
  Zorg Groep Beek heeft een reglement voor de Raad van Commissarissen.
  Bekijk hier het regelement.
  Beheer stakeholders & belanghebbenden
  Zorg Groep Beek heeft het beheer van haar stakeholders opgenomen in het kwaliteitshandboek. 
  Integriteitsbeleid
  Zorg Groep Beek en de RvC heeft een duidelijke visie op Integriteit en gedragscode. 
  Bekijk hier de visie.
  Toezichtvisie 
  Zorg Groep Beek en de RvC heeft een duidelijke visie op toezicht.
  Bekijk hier de visie.
 • U kunt contact opnemen met de Raad van Commissarissen door via het contactformulier de optie 'Raad van Commissarissen' aan te klikken, uw mail komt dat direct bij de Raad van Commissarissen terecht.
  Ga hier naar het contactformulier.

 • Overleg en reflectie over financiële, controle, en HR aspecten aangaande veranderingen in de zorg en cao.
 • 4-6 maal per jaar

 • Accent op kennisuitwisseling en samenwerking met de RvC binnen een zeer snel veranderend zorglandschap, ontmoeten, netwerken en ervaringen uitwisselen.
 • 2 maal per jaar

Zorg Coördinator/medewerkers

 • De functionaris gegevensbescherming van Zorg Groep Beek wordt vertegenwoordigd door:
  Sabine Nelissen, inschrijfnummer FG001314 bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • ​​​​​​​Indien u een bericht wilt sturen aan onze functionaris gegevensbescherming in het kader van de AVG/GDPR, vul dan het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en druk op verzenden.

 • Dit overleg is bedoelt om zo veel mogelijk kennis te delen en bovenop iedere vraag te zitten, zodat deze meteen uitgerold kan worden en ten goede komt aan de zorg bij de cliënt/bewoner. Denk hierbij  o.a. aan onbegrepen gedrag, VAR, belevingsgerichtheid, hygiëne en val preventie. Waar kunnen we ons allen sturen en blijven stimuleren om zich in te leven en te verplaatsen in de bewoner en zijn mantelzorger, oftewel samen bespreken hoe de inhoud van de zorg en activiteiten zo optimaal vorm gegeven van worden. 
 • 46 – 52 maal per jaar
 • 10 – 12 maal per jaar samen met projectondersteuner beleid/kwaliteit 

 • De cliënt wordt individueel besproken, los van wekelijkse zorgvraag aspecten. Bij deze bespreking is verzorgend personeel, de zorg coördinator en een wijkverpleegkundige aanwezig. Aan de hand van een door de zorgmedewerkers ingediende casus worden tevens ethische vraagstukken besproken. BGZ – Belevingsgerichte Zorg: Door in te spelen op de ‘ik-beleving’ wordt de zorg aan de behoeften van de persoon met dementie aangepast. Regelmatig wordt overlegd over de beste manier waarop de meest passende zorg aan de bewoners gegeven kan worden. Aan de hand van persoonsbeeldgesprekken met mantelzorgers wordt informatie vergaard die gebruikt kan worden bij het inleven in de bewoner.
 • 6 maal per jaar

 • Samen met andere disciplines zoals de huisarts, geriater, fysiotherapeut, ergotherapeut, etc. wordt gekeken naar de status van de bewoner. Waar nodig wordt behandelplan aangepast en uitgevoerd.
 • 6 maal per jaar

 • Elk gemeld incident wordt nader geanalyseerd met de betrokken medewerkers. Half jaarlijst worden ook de deelnemers van de MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten) bij deze analysebesprekingen betrokken om zowel retrospectief als prospectief ervaringen te kunnen uitwisselen en te kunnen anticiperen op mogelijke incidenten, dan wel deze geheel te voorkomen.
  Per casus, en MIC commissie
 • 2 maal per jaar

 • Leerlingbegeleiding waarbij wij focussen gezien de kleinschaligheid op de juiste attitude aanleren, en ze alle tijd en ruimte geven om het zorgproces onder de knie te krijgen. 

 • Kennisuitwisseling op het gebied van dementie en ouderdomsklachten