phone+31(0)46 - 26 00 113
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Mantelzorg

Zorg Groep Beek streeft ernaar dat cliënten zo lang mogelijk thuis mogen wonen of in een beschermde woonomgeving, zoals de Elsresidentie, blijven wonen en vooral deel blijven nemen aan de maatschappij.

Cliënten raken door diverse omstandigheden vaak afhankelijk van mantelzorgers en professionele krachten. Ze hebben behoefte aan stabiliteit en bekende gezichten om hun heen. Mantelzorg kan verleend worden door directe familie of vrienden, maar niet elke cliënt heeft zo'n netwerk om zich heen. 

Zorg Groep Beek vindt het belangrijk om al haar cliënten te ondersteunen bij het in stand houden van een sociaal netwerk en te helpen een netwerk op te bouwen wanneer dit ontbreekt. In de Westelijke Mijnstreek hebben wij contacten met diverse vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties.

De wijkverpleegkundigen beschikken over de sociale kaart en kunnen cliënten helpen bij het zoeken naar passende oplossingen. Bij de intake wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vragen en de antwoorden worden opgenomen in het zorgplan.

Tevens hebben wij aandacht voor andere zaken zoals dagbesteding, therapieën en maaltijdvoorzieningen. De wijkverpleegkundige kan bijvoorbeeld andere disciplines zoals een ergotherapeut inschakelen om na te gaan welke voorzieningen nodig zijn.

Verder ondersteunen wij ook de mantelzorger en is het zelfs mogelijk om de cliënt verzorgd bij ons achter te laten in het kader van respijtzorg of het overnemen van zorg tijdens vakanties. De mantelzorger heeft immers ook een adempauze nodig om zelf tot rust te komen en aandacht te geven aan zijn/haar gezin of familie.

Heeft u vragen over de ondersteuning die wij mantelzorgers bieden, of wilt u eens praten over de mogelijkheden voor uw situatie? Neem dan contact met ons op. Alles wat we doen, doen we met zorg!