Investeer in uzelf, Nederland vergrijst in een hoog tempo. Ondanks alle veranderingen in de zorg, blijft Zorg Groep Beek uw betrouwbare lokale zorgpartner. 

Onze Missie

Alles wat we doen, doen we met Zorg!
Zorg Goep Beek staat voor respectvolle, persoonlijke en integere zorg.

Onze Visie

fp1De visie van Zorg Groep Beek is een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven voor zorgbehoevenden in de regio Beek, Margraten, en omstreken voor zowel Wlz (VPT), Zvw, Wmo, PGB en
Particuliere
zorg. Wij werken wijkgericht waarin onze cliënt en professionele zorgverleners centraal staan.

Tevens is Zorg Groep Beek een betrouwbare en interessante organisatie die zeer betrokken is bij zijn personeel met een persoonlijke en directe aanpak.

Kwaliteit
Wij zijn ISO gecertificeerd en streven naar een hoge kwaliteitsstandaard met een hoge mate van cliënttevredenheid. Dit laten wij dan ook jaarlijks onafhankelijk toetsen door DNV. Daarnaast zijn wij trots op onze collega’s en cliënttevredenheid met een van de hoogste NPS scores in de branche.

Zorg Groep Beek en de Elsresidentie, uw beste partner voor Thuiszorg in de Westelijke Mijnstreek, en Kleinschalig Wonen in Zuid Limburg. Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact met ons op.