RAPPORTEREN MET SPRAAK

Petra TummersGeen categorie

Niet langer op kantoor rapportages intypen op de computer, maar deze
rechtstreeks op de kamer bij cliënten inspreken in een tablet of smartphone. De verpleegzorg moderniseert. Een decennium geleden was er opeens het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Nu, ruim tien jaar later, is het tijd voor de volgende stap: Het project Spraakgestuurd ECD waar Zorg Groep Beek samen met zeven zorginstellingen in Zuid-Limburg aan deelneemt.

Mensen in de zorg hoeven dankzij dit project niet meer naar hun kantoor om daar achteraf rapportages in te typen, maar kunnen deze voortaan direct op de kamer bij de cliënt inspreken op een tablet of smartphone. Het resultaat: minder handen op het toetsenbord en meer handen aan het bed. In de pilot die op dit moment bij 4 van de 8 deelnemende organisaties loopt ontstaat bovendien meer openheid en betrokkenheid. Niet alleen zorgmedewerkers, maar ook cliënten worden actief in de pilot betrokken. Dat is mooi om te zien.

De tussentijdse resultaten zijn goed, maar nog niet perfect. Zorgmedewerkers moeten bijvoorbeeld bepaalde woorden soms vaker inspreken voordat deze worden geregistreerd en er zijn soms problemen met de Limburgse tongval of specifieke medische termen. Het project werkt samen met twee verschillende spraakleveranciers, zodat men meer ervaringen kan opdoen en deze met elkaar kan uitwisselen.

De vraag naar een vervolgtraject is er al. Logisch, want als men van mening is dat spraak dé toekomst is, dan is één project alleen niet voldoende. Zeker wanneer de uitdagingen in de zorg verder zullen toenemen, zoals vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Sommige knelpunten in de regio moet je gezamenlijk oppakken, dat is simpelweg duurzamer. Dit project en haar acht deelnemende zorginstellingen is daar een goed voorbeeld van. Dit is pas een begin, een start, maar het smaakt zeker
naar meer! Eind 2021 zullen de resultaten van de pilots bekend zijn en gedeeld worden.