Innovatieproject VIB Bord

Petra TummersGeen categorie

Het VIB-bord is een bord waarop 3 fotolijsten weergegeven worden. Het VIB-bord is gekoppeld aan een bewegingssensor. Zodra de cliënt langs het VIB-bord loopt, of voor het VIB-bord gaat staat, zal de bewegingssensor de Hue lichtstrip van het VIB-bord activeren. Het VIB-bord geeft vervolgens licht, waardoor de aandacht van de cliënt getrokken wordt en de cliënt uitnodigen om op een knop onder de bijbehorende fotolijst te drukken. Hij/zij wordt dus afgeleid van de vraag, die hij/zij wilde stellen maar ziet wel foto’s die verband houden met herhaal vragen die regelmatig gesteld worden. Er wordt een (vooraf opgenomen) antwoord uitgesproken dat te maken heeft met de betreffende foto in de lijst.

In Margraten hebben we het bord 5 weken lang getest en dit is ook gebeurd bij Parc Imstenrade in Heerlen. Het bord werd bij Zorg Groep Beek elke week bij een andere cliënt in het appartement opgehangen en één week in de algemene woonkamer. Samen met de familie en de kartrekkers van het zorgteam werden passende foto’s uitgezocht en bijbehorende teksten ingesproken. De conclusies van het onderzoek zijn inmiddels bekend:

Doelgroep

Alleen cliënten die belevingsfase 1 en beginnend fase 2 zitten hebben zelfstandig baat gehad bij het bord en maakten er zelfstandig gebruik van.

Het VIB-bord prototype:

Positief

▪ Het bord ziet er leuk uit als de lichtbalk brandt maar het bord zelf zou kleurrijker mogen zijn.

▪Het bord heeft geen ICT-ondersteuning nodig.

▪ Het bord is gemakkelijk te installeren, foto’s te verwisselen en geluidsfragmenten in te spreken en daardoor een hele lage belasting voor het personeel.

Negatief

▪ Het bord heeft een beperking in geluidskwaliteit.

▪ De geluidsfragmenten moeten lokaal worden opgenomen waardoor er een drempel naar familie/mantelzorgers ontstaat.

▪ De toegevoegde waarde van de lichtbalk is onduidelijk maar dit is ook niet aan te tonen zonder camera.

• Doelstellingen

Een beperkt aantal experimenten toonden aan dat er potentie zit in het VIB-bord maar uit pilots moet blijken of een doorontwikkeld VIB-bord gaat voldoen aan de doelstelling om herhaalvragen te verminderen en daardoor tijd vrij te spelen.

Het kan zijn dat toch gaat blijken dat de geluidsfragmenten en de lichtbalk (te) weinig bijdragen aan het gewenste doel. Het verwachte effect dat foto’s met onderwerpen waar regelmatig over gevraagd wordt i.c.m. de stemmen van familie is een essentieel onderdeel van de opdracht waar we mee op pad gestuurd zijn.

Als dat niet blijkt dan is het VIB-bord gereduceerd tot een fotolijst en missen we het doel.

De doelstelling “verhogen werkplezier” werd bij Parc Imstenrade wel gehaald maar bij Zorg Groep Beek niet. Dat lijkt veel te maken te hebben met de reactie van cliënten op het bord.

De bijvangst was dat medewerkers m.b.v. het bord regelmatig een ander gesprek met de cliënt hadden dan voorheen en dat het bijdraagt aan structuur voor de cliënt.

Het doel was om te experimenteren en waarnemen of het VIB-bord mogelijk perspectief biedt voor de beschreven doelen.Bij cliënten met een dementiefase 1 en beginnend fase 2 werd deze toegevoegde waarde gezien.

Het advies is dat het de moeite waard is om het VIB-bord binnen kaders en met wat aanpassingen in pilots te toetsen op de bijdrage aan efficiency en werkplezier.

Het is daarbij essentieel om te toetsen of de combinatie van foto’s met spraakberichten (en evt. de lichtbalk) het gewenste effect heeft.

Het advies is om naast het verminderen van de herhaalvragen ook te toetsen of het bord bijdraagt aan:

Structuur voor de cliënt.

Andere gesprekken met de cliënten te hebben.

Het bord gaat nu verbeterd worden n.a.v. de eerste testfase qua design en functionaliteit en getest worden in andere (grotere) instellingen waar een grotere variatie aan cliënten woont waar het baat bij kan hebben.

We zijn heel benieuwd naar de komende ontwikkelingen rondom deze innovatie en zijn blij dat we hier ons steentje aan hebben kunnen bijdragen.