phone+31(0)46 - 26 00 113
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg en terminale zorg worden vaak door elkaar gebruikt of voor de zelfde soort zorg aangezien. Het misverstand komt terug op vele websites en in vele voorlichtingsbrochures. Beide soorten zorgen zijn echter wel degelijk verschillend. Hier kunt u lezen wat het verschil is.

Terminale zorg

Terminale zorg ontvangen patiënten die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder. Bij deze vorm van zorg worden nare ziekteverschijnselen tegengegaan, zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Ook wordt er steun geboden voor geestelijke klachten, zoals angst of depressiviteit. Verder worden maatregelen getroffen om de laatste levensfase van de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft niet als doel om de patiënt te genezen. Deze zorg wordt toegepast wanneer de patiënt niet meer kan genezen. Het doel is om de patiënt een zo lang mogelijk leven te geven met een goede kwaliteit van leven. Dit gaat volgens de eigen wensen en keuzes van de patiënt. Er wordt geprobeerd om ongemakken te voorkomen en klachten te verlichten.

Er zijn dus wel overeenkomsten tussen terminale en palliatieve zorg, maar er is een groot verschil: de palliatieve fase kan veel langer duren (soms jaren), terwijl de terminale fase vaak kort is. Het doel van palliatieve zorg is dan ook om een goede kwaliteit van leven aan de patiënt te geven over een zo lang mogelijke periode, terwijl bij terminale zorg meer nadruk ligt op laatste levensfase.

Heeft u of een naaste van u behoefte aan terminale- of palliatieve zorg van de hoogste kwaliteit?
Klik dan onderstaand op contact voor meer informatie of plaats uzelf of uw naaste op de wachtlijst door op zorg aanvragen te klikken.

Contact

Zorg aanvragen