Verpleging en verzorging ‘s-nachts wordt in de regel verleend bij terminale of chronisch zieke cliënten.

Wij kunnen ons voorstellen dat chronisch zieken de bestaande mantelzorg af en toe wel eens willen verlichten met “zorgen”. Bij terminale zorg gaat het over een zeer intensieve zorgverlening waarbij de kwaliteit van de laatste levensfase van de cliënt centraal staat en de ondersteuning van zijn naaste omgeving.

Via het persoonlijke zorgdossier wordt samen met de cliënt, de mantelzorg, de huisarts en andere hulpverleners afspraken gemaakt waardoor in het geval van terminale zorg de kwaliteit van de laatste levensfase zo hoog mogelijk gehouden wordt.

De verzorgenden en verpleegkundigen zorgen voor kwalitatieve, optimale zorg en de organisatie en coördinatie van deze intensieve zorg. Enerzijds door hun grote deskundigheid, anderzijds met een aangepaste bescheidenheid als gast in het huis van anderen. Ook voor de mantelzorg zal er de nodige aandacht zijn en is er tijd voor een luisterend oor en het geven van advies.

Wilt u meer informatie over onze Verpleging en verzorging ‘s nachts? Neem dan contact met ons op!