Vacature Raad van Commissarissen, algemeen lid

In verband met het aanstaande vertrek van één van onze commissarissen ontstaat er een vacature voor een algemeen lid van onze raad van toezicht. Welkom bij Zorg Groep Beek, een sterke en klantgerichte thuiszorgorganisatie in de Westelijke Mijnstreek! We stellen ons kort voor.

Missie

Wij als organisatie hebben een duidelijk missie en visie voor Zorg Groep Beek. Deze missie en visie  is dan ook om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden in de regio Westelijke Mijnstreek voor zowel Wlz, Zvw, PGB, WMO en Particuliere zorg. Wij werken wijkgericht waarin onze cliënt maar ook onze  professionele zorgverleners centraal staan. Zorg Groep Beek is een betrouwbare, professionele werkgever die sterk betrokken is bij zijn personeel met een persoonlijke en directe aanpak.

Certificaten

Z.G.B. is ISO gecertificeerd en streeft voortdurend naar een hoge kwaliteitsstandaard waarbij de cliënttevredenheid centraal staat. Z.G.B. laat dit regelmatig onafhankelijk toetsen door DNV. Het werk en inzet van onze organisatie en medewerkers wordt door de cliënt zeer goed gewaardeerd. We zijn trots op de hoge klanttevredenheidsscores die wij iedere keer weer behalen.

Governance

Z.G.B. vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Z.G.B. heeft haar governancestructuur ingericht op basis van de zorgbrede Governance Code. Deze code geeft aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Z.G.B. onderschrijft deze code. Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen, regels of plaatsen van informatie op het internet. Het gaat er om dat we handelen op basis van gemaakte afspraken en dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zorgvuldigheid, checks and balances, in de praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen.

Z.G.B. heeft haar governance structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Zij heeft een raad van toezicht van drie personen en een bestuur (directie) bestaande uit één persoon. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. Conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode en de maatschappelijke verantwoordelijkheid:

 • is de raad van toezicht proactief betrokken bij ontwikkelingen in de sector VVT oftewel thuiszorg in de breedste zin des woords;
 • staat de kwaliteit van de zorg daarin centraal;
 • kent de raad van toezicht het krachtenveld van de landelijke en gemeentelijke politieke arena, de ontwikkelingen in de maatschappij en de regio in het bijzonder;
 • is de raad van toezicht nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling, de toekomstvisie en missie van Z.G.B.;
 • houdt de raad toezicht op de voorwaarden waaronder de organisatie goed kan functioneren, nu en in de toekomst;
 • fungeert de raad als stevige sparringpartner en klankbord voor de directie;
 • houdt de raad actief toezicht op- en evalueert het functioneren van bestuur (directie) en de organisatie.

De raad verantwoordt zich jaarlijks over haar functioneren via het jaarverslag van de Z.G.B., onder meer over het onderwerp governance.

Profiel

We verwachten van de kandidaat de volgende competenties:

 • aantoonbare kwaliteiten als toezichthouder, met affiniteit voor de zorgsector;
 • inzicht in het maatschappelijke en politieke krachtenveld;
 • kritische en onafhankelijke opstelling, blijft daarbij in verbinding;
 • integer en respectvol;
 • reflectief vermogen t.a.v. eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;
 • teamplayer met gevoel voor humor.

En aanvullend:

 • U beschikt over een HBO of Academisch werk- en denkniveau;
 • U hebt geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • U stelt tijd beschikbaar voor de reguliere vergaderingen, minimaal 4 maal per jaar, evenals voor overige bijeenkomsten;
 • U beschikt over een breed netwerk en bent bereid dit aan te wenden;
 • U handelt conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode.

Gelet op de huidige portefeuilleverdeling binnen de raad van toezicht zijn wij op zoek naar een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en deels juridische zaken, waaronder inkoop- en contractmanagement.

Nadere inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij de heer Michael Hamers via email adres: michael@zorggroep-beek.nl
Een sollicitatie, middels motivatiebrief en CV, kunt u versturen aan de voorzitter van de raad van toezicht de heer M. Sluijsmans via emailadres info@zorggroep-beek.nl of klik hier om het inschrijfformulier online in te vullen. De sluitingsdatum is 28 januari 2017.

Ter aanvulling, het betreft hier geen functie in loondienst en voldoet daarom ook niet aan de sollicitatie eisen van het UWV.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.