De Elsresidentie is een kleinschalig woon-zorg-appartementencomplex met 16 appartementen voor mensen met de ziekte van alzheimer, en andere vormen van dementie, die in het dagelijkse leven zorg, structuur en begeleiding nodig hebben met 24-uur zorg aanwezigheid. Wij noemen dit dan ook verzorgd wonen!

De personeelsbezetting wordt verzorgd door Zorg Groep Beek, en deze ziet er op locatie als volgt uit.
Gedurende de hele dag, 24 uur per dag is er bevoegd en bekwaam personeel aanwezig in de Elsresidentie.

In de gezamenlijke woonkamer is gedurende de dag minimaal 1 medewerker aanwezig, met meerdere collega’s in de directe nabijheid gezien de kleinschalige opzet. Dit kan zijn een verzorgende/verpleegkundige, gastvrouw of ondersteunende medewerker. Daarnaast maken wij ook gebruik van vrijwilligers en leerlingen. Wij overleggen in de avonduren met de familieleden van bewoners die aanwezig zijn over hun mogelijkheden bij het ondersteunen van enige toezicht. Zo wordt de zorg en met name toezicht voor onze bewoner nog beter gecontinueerd.

Vanaf 22.45 neemt een nachtdienstmedewerker over. Deze zorgmedewerker kan altijd een beroep doen op de achterwacht, en voor medisch advies kan deze terecht bij de Nightcare in het nabij gelegen ziekenhuis. Er is verder nog een zorg coördinator die de medewerkers coacht, en is het aanspreekpunt voor de bewoners en diens familie.

Ons personeelsbestand is samengesteld uit medewerkers van niveau 1 tot en met niveau 5.
Er werken bij ons in het team huishoudelijk medewerkers, helpenden, verzorgenden niveau 3, verpleegkundigen van niveau 4 en 5, en stagiaires.
Daarnaast hebben medewerkers specifieke zorginhoudelijke aandachtsgebieden. Denk hierbij aan invullen van activiteiten, belevingsgerichte zorg, organiseren en bijwonen van een MDO (Multi Disciplinair Overleg) plannen van dagindeling enz.. Tevens is er een beweegprogramma ontwikkeld waar gebruik van gemaakt wordt om de bewoner te stimuleren om te bewegen.

Zorg Groep Beek is een erkend leerwerkbedrijf.
In onze organisatie maken wij gebruik van een eigen oproep-pool. De medewerkers uit de oproep-pool worden ingezet bij vervanging i.v.m. ziekte, verlof en scholing van de medewerkers.
Omdat wij in de basis niet werken met uitzendkrachten maar met vaste medewerkers, hebben onze bewoners steeds vertrouwde gezichten om zich heen. Zij kennen onze bewoners en kunnen daardoor de best passende zorg geven. Dit zorg voor rust en regelmaat binnen onze woonvorm, iets wat onze doelgroep als bewoner erg ten goede komt.

De Elsresidentie maakt op afroep gebruik van de volgende disciplines.
Huisarts
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Diëtist
GGZ arts

Kennis en expertise die de Elsresidentie niet zelf in huis heeft, wordt zo nodig ingehuurd. Denk hierbij aan het wondcentrum en transmuraal team. Activiteiten en het creatief bezig zijn in welke vorm dan ook wordt georganiseerd door de medewerkers die op die dag aanwezig zijn. Zij kijken naar de individuele behoefte van de bewoner op dat moment. Hier wordt dagelijks het programma op aangepast.

Tevens worden er activiteiten ingezet voor bijvoorbeeld een muzikale opluistering, of bezoek van kleine dieren.
In de Elsresidentie is 4 dagen in de week een hond aanwezig die op zijn manier zorgt voor onze bewoners.

De Elsresidentie maakt gebruik van een eigen keuken. Er wordt dagelijks vers gekookt voor onze bewoners.

Wij kennen een hoge medewerkerstevredenheid. Onze medewerkers voelen zich zeer betrokken bij de bewoners en de zorg voor de bewoners. Er is binnen onze organisatie vrijwel geen personeelsverloop. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de kennis en ervaring van onze medewerkers is geborgd in het praktische zorgproces.