Als werkgever krijgt u er ongetwijfeld een keer mee te maken. Medewerkers blijven een of meer dagen thuis. Niet omdat ze zelf ziek zijn, maar omdat de partner of een ander familielid ziek zijn en verzorging nodig hebben. Dit varieert van een tijdelijk tot langdurig ziekte beeld met lichamelijke en/of psychische klachten aan de basis.

Vaak is dit niet transparant voor u als werkgever, daar een medewerker geen andere uitweg ziet binnen de organisatie dan zich ziek te melden met alle gevolgen van dien. Dit kost veel geld, maar ook onnodig “lang” verzuim en extra krapte in de personeelsbezetting die vaak weer tijdelijk aangevuld moet worden met externe krachten.

Zorg Groep Beek biedt u de helpende hand. Klik hier voor meer informatie.