Zorg Groep Beek & Elsresidentie zorgen voor U, ook in corona tijd; #Zorghelden

Petra TummersGeen categorie

Zorg is harder nodig dan ooit tevoren! Los van de dalende trend in de IC’s, zijn veel reguliere behandelingen en operaties voor patiënten nog steeds uitgesteld. De roep wordt luider om dit weer op te pakken, en dit is een terechte oproep. We kunnen niet nog meer bijkomende schade, oftewel “collateral damage”, erbij hebben.  

Een ander punt is de media, berichtgeving wordt verplaatst van minder dramatisch IC-nieuws naar de thuiszorg, verpleeg- en verzorgings- huizen. Dit wordt al de stille ramp genoemd… Familie wordt extra ongerust, want ze kunnen niet op bezoek komen, en horen allerlei verhalen in de media. Natuurlijk zijn er excessen, die zijn er altijd, maar vergroot die niet uit om mensen extra bang en bezorgt te maken. Het is al triest genoeg dat liefde en genegenheid in deze tijd vooral bestaat uit afstand houden.

Er overlijden cliënten in verpleeg- en verzorgings- huizen, maar ook in de thuiszorg, aan onderliggend lijden, aan griep, maar ook aan Corona. We worden overspoeld met cijfers, die deels niet kloppen. Veel cliënten hebben allerlei symptomen, die lijken op de symptomen bij Covid 19. Deze cliënten moeten dan volgens de definitie van de GGD in quarantaine, en worden gelabeld als verdacht. Echter, die symptomen kunnen ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld griep, COPD, of bijvoorbeeld hooikoorts. Verdacht blijkt in meer dan drie kwart van de gevallen geen Covid 19, maar dat wordt helaas niet duidelijk gemaakt in de media en cijfers.

Wij hebben als organisatie genoeg beschermingsmiddelen, personeel wordt sinds ruim anderhalve week getest, en er komen ook testmogelijkheden voor cliënten in het verpleeghuis aan. Al met al een stap in de goede richting. Soldaten stuur je ook niet onbewapend naar het front, om een onzichtbare vijand te bestrijden. De vijand moet zichtbaar gemaakt worden, en bestreden worden met de juiste middelen.
Hierin is het wel een feit dat vanuit de overheid op één zorgfront zwaar is ingezet, en de rest in de zorg weinig tot geen focus op was. Dan is het makkelijk om naar elkaar te wijzen, maar wij hebben allen een eigen, en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als thuiszorg en verpleeghuis wegen wij constant de clientvraag af, en de gezondheid van onze zorg collega’s. Wij volgen de actuele richtlijnen en protocollen, en beschermen zoveel mogelijk de client en medewerker voor dit corona virus.
Ook de huishoudelijke hulp is belangrijk om onze cliënten van hulp te voorzien,
en te bekijken of het nog goed gaat in deze eenzame tijd. In de Elsresidentie
kunnen cliënten middels diverse media contact houden met hun familie en vrienden.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe, volg de richtlijnen, en blijf gezond. Verder vragen wij namens Zorg Groep Beek & Elsresidentie om alle zorgverleners in deze tijden te steunen; Een zorghart klopt door te zorgen voor een ander, met respect en waardering door ons allen!!   

Let op elkaar, en help elkaar waar het kan!

#Zorghelden