Nieuws

Nieuws Kom 12 juni 2019 naar de lezing van huisarts, filosoof en docent Dr. Gerrit Kimsma

Kom 12 juni 2019 naar de lezing van huisarts, filosoof en docent Dr. Gerrit Kimsma

Thema:     Levensvragen, levensbeëindiging en euthanasie, een pleidooi voor medische vriendschap.
Wanneer: Woensdagavond 12 juni
Waar:        Tiendschuur van de Schinvelderhoeve gelegen aan de Brunssummerstraat 65 te Schinveld
Tijdstip:    Aanvang lezing 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur
Kosten:     € 15,00 per persoon incl. aangeklede koffie

Wij zijn trots dat wij deze vermaarde spreker en docent van de Radboud Universiteit bereid hebben gevonden om een lezing te houden over een moeilijk maar aansprekend onderwerp. Welke argumenten zijn er, voor en tegen actieve levensbeëindiging, hoe diep zit een arts in het proces en in de uitvoering van levensbeëindiging. Hoe diep raakt het je en hoe is je relatie met betrokkene. Het feit dat je onbaatzuchtig een handeling uitvoert die niet ten voordele is van jezelf maar die je ter wille van iemand anders uitvoert omdat het goed is voor die ander duidt op de hoogste vorm van vriendschap. Met welke ethische, rationele en persoonlijke dilemma’s wordt een arts geconfronteerd zijn o.a. aspecten die tijdens deze lezing aan de orde komen.

Deze avond is door het thema uitermate geschikt voor (huis)artsen, medici, medewerkers van zorginstellingen (o.a. voor palliatieve zorg), psychologen en iedereen die vanwege beroep of interesse voor het onderwerp aanwezig wilt zijn.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd om bij deze lezing aanwezig te zijn.
U kunt dit doen door u aan te melden via jverhoog@deloitte.nl
U wordt daarnaast vriendelijk verzocht om vooraf een bedrag van € 15 per persoon over te maken op rekeningnummer: NL13INGB 0006 0503 55 t.n.v. Rotary Brunssum Onderbanken ovv: aanmelding lezing Kimsma en uw naam.

Mocht u anderszins vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dit ook melden via het voormelde emailadres of bellen met Mw. Monique Roos-Kohnen via 045-5253535.
U ontvangt na betaling en aanmelding een bevestiging via de mail van uw aanmelding.

De opbrengst van deze avond zal worden besteed aan een goed doel dat raakvlakken heeft met het thema van de lezing. E.e.a. zal worden toegelicht tijdens deze bijzondere avond.

Met vriendelijke groet,

Rotary Club Brunssum – Onderbanken

Deze lezing wordt mede georganiseerd door zorginstelling Elsresidentie www.elsresidentie.nl