Administratieve belasting Thuiszorg, een klein voorbeeld met grote impact

adminGeen categorie

Er wordt veel berichtgeving gewijd aan de zorg in Nederland, en administratieve lasten in het bijzonder bij de werknemers in de zorg. Kijk alleen al naar alle nieuws zoals op social media #zorgdebat #hetroermoet0m #ouderenzorg

Echter ook de aanbieder zelf komt om in het administratieve proces van zorg administratie.
Neem alleen al de jaarlijkse zorg inkoop. Een terugkerend fenomeen waarin men moet aantonen dat men überhaupt zorg kan leveren volgens alle normen en eisen. Deze normen en eisen worden steeds hoger, complexer, en divers door het aantal contractpartijen waarmee men te maken heeft. (Zorgkantoor, Wijkverpleging, WMO) Tegelijkertijd staan tarieven en minuten aan het bed onder druk. Verder is het inkoopproces, vrijwel een online proces geworden waarin men als zorgaanbieder alle voorwaarden moet accepteren om überhaupt een overeenkomst te krijgen.
Daarnaast verschilt de inkoop sinds 2015 qua specifieke eisen en doelstellingen op 3 fronten, dus Zorgkantoor, Wijkverpleging en WMO, maar ook nog eens onderling. Hieronder een huidig voorbeeld in den lande.

Stel je bent een kleinschalige zorgaanbieder, in de regio Zuid Limburg. (regio is in deze niet relevant daar dit door heel Nederland speelt) Wat komt er dan jaarlijks aan A4 pagina’s met inkoop informatie op je af, om überhaupt zorg te kunnen leveren, oftewel zorginkoop? Zie hier hoeveel A4 pagina’s men mee van doen heeft, een jaarlijks terugkerende exercitie, en stijgende:

Overzicht 2006 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer weten hierover, kom eens praten met een ervaringsdeskundige in de Thuiszorg en verbaas U.

Wij zien steeds meer administratieve lasten in de zorg, en dan hebben we het nog niet over de verantwoording door het jaar heen aan al deze partijen. Cumuleer dit naar het aantal zorg organisaties en schrik van het papier werk en handling in den lande.

Deze tijd en moeite gaat helaas niet naar het bed van de cliënt!

Michael Hamers
Zorg Groep Beek