Mantelzorgbeleid

Zorg Groep Beek streeft er naar dat cliënten zo veel mogelijk thuis, of in een beschermde woonomgeving zoals de Elsresidentie, blijven wonen en vooral deel blijven nemen aan de maatschappij.

Cliënten die door omstandigheden aangewezen zijn op mantelzorgers en professionele krachten hebben behoefte aan stabiliteit en daarmee bekende gezichten om hun heen. Contacten in de eigen kring zijn vaak minder geworden en dit kan deels opgevangen worden door mantelzorgers en/of vrijwilligers.

Zorg Groep Beek vindt het dan ook belangrijk om haar cliënten te ondersteunen bij het in stand houden van hun sociale netwerk en te helpen een netwerk op te bouwen wanneer dit ontbreekt. In de Westelijke Mijnstreek zijn contacten met diverse vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties.

De wijkverpleegkundigen beschikken over de sociale kaart en zij kunnen de cliënt helpen bij het zoeken naar passende oplossingen. Bij de intake wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vragen en wordt dit ook in het zorgleefplan opgenomen.

Er is verder aandacht voor dagbesteding, maaltijdvoorzieningen en het onderhouden van sociale contacten. De wijkverpleegkundige kan bijvoorbeeld ook andere disciplines zoals een ergotherapeut inschakelen om na te gaan welke voorzieningen nodig zijn.

Verder ondersteunen wij ook de mantelzorger en is het zelfs mogelijk om de cliënt verzorgd bij ons achter te laten in het kader van respijtzorg. Want ook de mantelzorger heeft een adempauze nodig om zelf tot rust te komen, maar ook aandacht te geven aan haar gezin of familie.

Alles wat we doen, doen we met zorg!

Zorg Groep Beek