Kwaliteit

Kwaliteit en transparantie is voor Zorg Groep Beek zeer belangrijk. Op deze pagina kunt u alle documenten, zoals resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken, nieuw behaalde certificaten, alsmede jaarstukken en alle informatie met betrekking tot onze cliëntenraad terug vinden.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg/langdurige zorg Verslag
Zorg Groep Beek heeft een verslag gemaakt in het kader van het kwaliteitskader langdurige zorg.
Kwaliteitsverslag Zorg Groep Beek 2021

Zorgkaartnederland.nl
Op deze site vindt men onafhankelijke informatie over kwaliteit in de zorg. Ook u kunt ons hier in 2 minuten beoordelen.

ISO Certificaat
Zorg Groep Beek is ISO gecertificeerd.
Bekijk ons certificaat

Jaarverantwoordingindezorg.nl  
Zorg Groep Beek publiceert jaarlijks achteraf en openbaar, haar jaardocument  c.q. maatschappelijke verantwoording op jaarverantwoordingzorg.nl

Privacyreglement
Zorg Groep Beek gaat vertrouwelijk om met uw privacy.
Bekijk hier ons privacyreglement

Heeft u vragen of interesse in de zorg van Zorg Groep Beek? Neem in dat geval contact met ons op.