Indien u een bericht wilt sturen aan onze functionaris gegevensbescherming, in het kader van de AVG/GDPR, vul dan het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en druk op verzenden.

De Functionaris gegevensbescherming van Zorg Groep Beek wordt vertegenwoordigd door:

Sabine Nelissen, inschrijfnummer FG001314 bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

De vragen hierboven, en gerelateerde antwoorden zijn nodig voor jouw contactaanvraag in behandeling te nemen en af te wikkelen.