Eigen bijdrage

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Of zorg vanuit de Wlz? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen. Wijkverpleging (verpleging en verzorging) valt onder de zorgverzekering; u betaalt hiervoor géén eigen risico.

Ondersteuning vanuit de Wmo is de hulp die u nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding. Ook dagbesteding kan hier een onderdeel van zijn. U gaat dan bijvoorbeeld een aantal dagdelen naar een activiteitencentrum maar woont wel zelfstandig.

Heeft u of uw kind een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg)? Dan is het vaak mogelijk om thuis te blijven wonen met intensieve zorg aan huis. U kiest dan bijvoorbeeld voor een modulair pakket thuis, een volledig pakket thuis, of een persoonsgebonden budget.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo (gemeente) of vanuit de Wlz (zorgkantoor). Jeugd tot 18 jaar betaalt geen eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Ouders moeten soms wel een eigen bijdrage betalen als de woning voor hun kind wordt aangepast.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal dingen:

  • het soort zorg dat u krijgt;
  • hoe duur die zorg is;
  • uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld of u alleenstaand bent);
  • uw leeftijd;
  • uw inkomen.

U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.

Wij leveren thuiszorg in:

Wij leveren huishoudelijke hulp in: