Zorg zoals het moet…

Dit klinkt normaal toch? Maar dit is het vaak niet! Nederland vergrijst in een hoog tempo, en er wordt drastisch bezuinigd op de gezondheidszorg in Nederland.

De missie van Thuiszorg Zorg Groep Beek en de Elsresidentie is erop ingesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van zorg
behoevende in de Westelijke Mijnstreek. Dit zowel voor Wlz / AWBZ, WMO, Zvw, PGB en Particuliere zorg. Tevens is Zorg Groep Beek en de Elsresidentie een betrouwbare en
interessante organisatie die zeer betrokken is bij zijn personeel met een kleinschalige, persoonlijke en directe aanpak.

Zorg Groep Beek is ISO/HKZ gecertificeerd en streeft naar een hoge kwaliteitsstandaard met een hoge mate van cliënttevredenheid. Dit laten wij dan ook “twee”
jaarlijks onafhankelijk toetsen door DNV en FACIT. In oktober 2011 kreeg Zorg Groep Beek zelfs de hoogste cliënttevredenheid score ooit. Wij werken dan ook
wijkgericht waarin onze cliënt en professionele zorgverleners centraal staan. Zorg Groep Beek, uw Thuiszorg in de Vroenhofstraat 13 te Beek.

De Elsresidentie is een kleinschalig woon en zorg appartementen complex voor dementerende senioren, die in het dagelijkse leven zorg, structuur en begeleiding
nodig hebben. Vooral in situaties bij dementie waarin de zorgvraag niet planbaar is, en veilig thuis wonen niet meer mogelijk is, worden bewoners bij ons met
alle persoonlijke zorg en aandacht vanuit Zorg Groep Beek omringd. De Elsresidentie, uw Thuis in de Kastanjelaan 3 te Sittard.

 

Zorg Groep Beek en de Elsresidentie, uw beste partner voor Thuiszorg en Kleinschalig Wonen in de Westelijke Mijnstreek, Limburg.