Kwaliteit en transparantie is voor Zorg Groep Beek zeer belangrijk. Op deze pagina kunt u alle documenten, zoals resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken, nieuw behaalde certificaten, alsmede jaarstukken en alle informatie met betrekking tot onze cliëntenraad terug vinden.

Kiesbeter.nl
Op deze site vindt men onafhankelijke informatie over kwaliteit in de zorg. Bekijk de website

A-status.
Zorg Groep Beek behaalt de A-status in Thuiszorgland! Lees het hele artikel hier. (24-01-2008). Voor overige persberichten raadpleeg onze Nieuws-pagina!

hkzHKZ Certificaat
Zorg Groep Beek is HKZ/ISO gecertificeerd. Bekijk ons certificaat.

Belanghebbenden en Stakeholders
Zorg Groep Beek publiceert jaarlijks achteraf en openbaar, haar jaardocument  c.q. maatschappelijke verantwoording op jaarverslagenzorg.nl. Bekijk deze resultaten hier.

Reglement Raad van Commissarissen
Zorg Groep Beek heeft een reglement voor de Raad van Commissarissen. Bekijk deze hier.

Reglement Raad van Bestuur
Zorg Groep Beek heeft een reglement voor de Raad van Bestuur c.q. haar directie. Bekijk deze hier.

Reglement belanghebbenden
Zorg Groep Beek heeft een reglement voor belanghebbenden. Bekijk deze hier.

 

Heeft u vragen of interesse in de zorg van Zorg Groep Beek? Neem in dat geval contact met ons op.

adminKwaliteit